Tuore kirja: Evoluutio ja biologinen informaatio

EvoBioInfoMakroevoluutioteorian todistusaineisto perustuu pääosin eliöiden samankaltaisuuksien luokitteluun. Samankaltaisuuksia luetteloimalla pyritään osoittamaan, että evoluutio ei ole mahdotonta. Oikeastaan millään muulla tieteen alalla teoriaa ei pidetä totena sillä perusteella, että se on mahdollinen. ID sivuilla on aiemmin käsitelty sekä sitä, että suunnittelu selittää samankaltaisuudet paremmin, ja sitä, että on olemassa useita samankaltaisuuksia, jotka eivät sovi evoluutioteoriaan (konvergentti evoluutio).

Samankaltaisuuksien innokkaan luetteloinnin lomassa evoluutiota puoltavissa artikkeleissa tai kirjoissa ei pohdita sitä, kykeneekö evoluutiomekanismi todella muuttamaan yhden eliön toiseksi. Yksityiskohtaista evoluutiopolkua tarvittavista mutaatioista ei ole koskaan esitetty. Professori Michael Behen ja muiden ID tutkijoiden tekemät tutkimukset evoluution rajoista alleviivaavat tällaisen pohdinnan tärkeyttä, sillä empiirisen tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että mutaatiot ja luonnonvalinta kykenevät muuntelemaan lajeja vain hyvin ahtaissa rajoissa. Tällä mekanismilla ei muuteta apinaa ihmiseksi.

Tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä on ilmestynyt alan asiantuntijan, mutaatiokokeita ja DNA muokkausta työkseen tehneen, professori Matti Leisolan suomentama ja laajentama kirja Evoluutio ja biologinen informaatio.

Alla kirjan esittelyteksti kustantajan sivuilta:

Kokeellinen biologinen tutkimus on osoittanut, että eliöillä on kyky muunnella ja sopeutua vaihtuviin olosuhteisiin. Voidaanko tällä perusteella päätellä, että muunteluun tarvittavan informaation ja monimutkaisten biologisten rakenteiden ja säätelyjärjestelmien asteittainen kehitys on myös kokeellisesti osoitettu tosiasia? Tämän Evoluutio – kriittinen analyysi -kirjan jatko-osan tekijät pitävät makroevoluutiota uskomuksena, joka ei perustu luonnontieteellisille havainnoille. Kirjassa käsitellään biologisen informaation olemusta, muuntelun vaikutusaluetta ja rajoja sekä pohditaan design-näkemystä todellisena vaihtoehtona vallitsevalle naturalistiselle näkemykselle.

Elämän alkuperä ja historia ovat ainutkertaisia menneisyyden tapahtumia. Siksi maailmankatsomukselliset näkemykset vaikuttavat niitä koskevaan tutkimukseen. Jotta erilaisten alkua koskevien mallien merkitystä voidaan arvioida, on välttämätöntä erottaa toisistaan objektiiviset tulokset, teoreettiset tulkinnat ja maailmankatsomukselliset ennakko-oletukset.

Täydennysosa kirjaan: Evoluutio – kriittinen analyysi.
Suomeksi toimittaneet: Matti Leisola ja Pekka Reinikainen
Tekijät: Reinhard Junker, Siegfried Scherer, Daniel Keim, Niko Winkler, Markus Widenmeyer ja Henrik Ullrich