ID sivut – miksi

Intelligentdesign.fi -sivusto jakaa luotettavaa tietoa älykkään suunnitelman teoriasta (engl. Intelligent Design, lyhyesti ID-teoria). Teorian mukaan luonnosta löytyy useita piirteitä ja rakenteita joita on vaikea selittää pelkästään materia-tason prosesseilla ja jotka viittaavat suunnitteluun. ID teoriaa kannattavat tiedemiehet näkevät älykkään suunnittelun tarpeellisena ja laiminlyötynä selitysmallina tieteessä.

Nämä verkkosivut pyrkivät antamaan oikean kuvan ID-teorian sisällöstä ja olemaan kanava ID-myönteisille mielipidekirjoituksille ja ajankohtaiselle tiedolle asiasta. Ajan puitteissa pyrimme vastaamaan joihinkin julkisuudessa esitettyihin väittämiin näiden sivujen verkkolokissa.

Useimmat näitä sivuja lukevat tulevat huomaamaan, että ID-teoria on paljon nykyisen julkisuuden antamaa kuvaa tieteellisempi. Voidaankin kysyä, onko nykyinen tiedepoliittinen syrjintä ja siitä seuraava tiedotusvälineiden yksipuolinen uutisointi mitenkään oikeutettua?

Ketkä ovat sivujen takana?

ID-sivujen takana on pieni ryhmä tutkijoita ja tieteen harrastajia. Kirjoittajat pysyvät pääsääntöisesti nimettöminä. Tämä johtuu siitä että valitettavasti ID-teorian kannattajat kohtaavat syrjintää tai jopa uraan ja tutkimusmahdollisuuksiin kohdistuvia vainoja tiedemaailmassa (ks. esim. www.slaughterofthedissidents.com ja www.expelledthemovie.com.).

Sivujen rakenteesta

Etusivun vasemmassa laidassa on pysyvien sivujen valikko ja oikealla blogi. Etusivulle pääsee aina yläosan kuvaa tai sivuston nimeä painamalla.
Pysyvissä sivuissa on sekä yleistajuisia että teknisempiä kirjoituksia ID-teorian eri osa-alueista. Lisäksi sivuvalikon esitelmät-osassa on joitain esitelmiä aiheesta. Sivuvalikkoa alempana on kategoria-valikko josta blogikirjoituksia voidaan valita aihealueittain.

Mitä siis ID on?

Älykkään suunnitelman teoria, jonka nimi englanniksi on Intelligent Design (ID), tarkastelee millä edellytyksillä kohteena olevaa asiaa voidaan pitää suunniteltuna. Teoriassa on kolme selitysmallia asialle: luonnonlaki, satunnaisprosessi tai suunnittelu. Teorian avulla voidaan päätellä, mikä selitysmalleista on järkevin selitystapa tutkittavalle asialle. Matemaattiselta rakenteeltaan ID-teoria on joko eliminatiivinen matemaattinen suodin tai tilastollinen päättely parhaaseen selitykseen. Teoria ei siis oleta suunnittelijaa tai suunnittelua, vaan antaa havaintojen puhua puolestaan.

ID – teorian soveltaminen salakirjoituksessa, arkeologiassa ja vaikkapa älyllisen elämän etsimisessä ulkoavaruudessa ei juuri kohtaa vastustusta; Näillä alueilla havaitsemme intuitiivisestikin suunnittelijan melko luotettavasti, eikä päätelmä suunnittelijasta esim. nuolenkärjen taustalla tietenkään ole uskonnollinen. Teorian kaikkein mielenkiintoisin ja kiistellyin sovellusalue on kuitenkin elämän, lajien ja universumin syntyyn liittyvät kysymykset. Kiistely johtuu pääasiassa siitä, että suuri osa tiedeyhteisöä on sitoutunut materialistiseen tieteenfilosofiaan, jonka mukaan kaikki on voitava selittää materia-tason prosessien avulla. Vallalla oleva materialistinen tieteenfilosofia siis käytännössä olettaa, että elämä tai universumi ei ole suunniteltu. Tieteenfilosofisesti olisi tärkeää, että tiede ei olisi absoluuttisen sitoutunut materialistiseen tieteenfilosofiaan, vaan tutkimus voisi viedä minne faktat johtavat, mahdollistaen objektiivisemman tieteentekemisen. Toisaalta suurin osa maailman ihmisistä pitää intuitiivisesti ympärillään näkemäänsä luonnon kauneutta ja äärimmäisen hienoja ratkaisuja suunnittelun tuloksena. ID-teoria antaa neutraalin tieteellisen koneiston tälle intuitiolle.

Biologiassa näyttää olevan loistavan monimutkaisia systeemejä, joiden kaikki osat tarvitaan, jotta systeemi voisi toimia. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi bakteerien perämoottorit ja ihmisen verenhyytymisjärjestelmä. Näiden rakenteiden synty on vaikeaa selittää evoluutiolla, koska systeemi antaa eliölle valintaedun vasta, kun koko systeemi on valmis. Evoluution tulisi siis olla ohjattua, jotta se voisi synnyttää näitä rakenteita.

Tervetuloa tutustumaan ID-teoriaan – kysessä on ehkä tieteen mielenkiintoisin alue!