Kirjallisuutta

Suomeksi

William Dembski: Älykkään suunnitelman idea
Pienellä tuhannesosamillimetrin mittaisella kolibakteerilla on sähkömoottorilla toimiva potkuri ja ohjausjärjestelmä, jotka olisivat jokaisen nanoteknologin unelma. Moottorin pyörimisnopeus voi nousta jopa 100 000 kierrokseen minuutissa ja bakteeri kykenee muuttamaan moottorin pyörimissuuntaa salamannopeasti.
Moderni biologia selittää tällaisten molekyylikoneiden synnyn darwinistisilla mekanismeilla. William Dembski perustelee kirjassaan, miksi darwinistinen mekanismi ei edes periaatteessa kykene selittämään monimutkaisia biologisia koneita.
Moderni biologia on jäänyt naturalismin vangiksi, eikä siksi pysty tekemään oikeutta tosiasioille: biologian molekyylikoneet ovat älykkään suunnitelman tulosta.
Matti Leisola, bioprosessitekniikan professori, Teknillinen korkeakoulu

Siegfried Scherer: Evoluutio – kriittinen analyysi
”Elämän alkuperä tulee yhä hämärämmäksi ja sotkuisemmaksi”, otsikoi New York Times- lehti tiedepalstallaan 13.6.2000. Tiede synnytti 1800-luvulla evoluutioteorian. 2000-luvun tiede saattaa jälleen poistaa sen tieteen maailmasta. Kirjan ”Evoluutio – kriittinen analyysi” lukija saa evoluutionäkemykseen terveen kriittisen näkökulman.
Moderni tiede ei ole enää darwinismin avaintodistaja. Eri tahoilta tiedepiireistä kuuluu yhä useammin kriittisiä kommentteja sitä vastaan.
Monien kohdalla darwinismiin liittyy maailmankatsomuksellisia tunteita, koska moderni maailma on kasvanut evolutionismin perustalle. Siksi joidenkin on vaikea hyväksyä sitä vastaan suunnattua kritiikkiä, vaikka se olisi luonnontieteellisesti hyvin perusteltua. Tämä ei kuitenkaan saisi vaimentaa asiallista evoluutiokritiikkiä.
Kirjan tekijät vahvistavat tieteellisen pätevyytensä kiihkottoman, rehellisen, asiallisen ja tieteellisen täsmällisen tyylinsä kautta.

Tapio Puolimatka: Usko, tiede ja evoluutio
Professori Tapio Puolimatka tuo kauan kaivattua uutta näkökulmaa kehitysoppikeskusteluun ja käy käsiksi evoluutioteorian peruslähtökohtiin. Minkälaiselle perustukselle se on rakennettu? Mitkä ovat luonnontieteellisen tutkimuksen lähtökohdat ja ovatko ne vastakkaiset kristilliselle uskolle?
Modernin mielikuvan mukaan tiede on todistanut, ettei Jumalaa ole olemassa: älyllisesti itsenäinen yksilö ei enää voi uskoa Jumalaan. Tämän käsityksen puolesta esitetyt perustelut ovat kuitenkin älylliseltä kannalta horjuvia. Se vaikutusvoima perustuu tunteisiin vetoaviin mielikuviin. Tässä kirjassaan prof. Tapio Puolimatka analysoi aikamme myyttisiä mielikuvia tieteen ja uskon suhteesta ja tarjoaa niille kriittisesti perusteltua vaihtoehtoa. Yhtenä esimerkkinä tarkastellaan aikamme keskustelua evoluutioteoriasta ja analysoidaan sen peruslähtökohtia.
Kirja antaa kuvaa siitä missä laajemmassa kontekstissa evoluutiokysymys tulisi nähdä ja selittää sitä mistä kehitysopin puolustajien usein yllättävän epätieteellinen toiminta johtuu. Tällä alueella jos millä tarvitaan syvällistä analyysia taustaoletuksista ja niiden perusteluista sekä kykyä nähdä miten taustaoletukset vaikuttavat tieteen tekoon, tiedepolitiikkaan, koulutukseen ja tieteen tuloksista tiedottamiseen.

Tapio Puolimatka: Usko, tieto ja myytit
– Millaisiin myytteihin moderni ihminen uskoo?
– Ovatko usko ja tieto toistensa vastakohtia?
– Onko tiede todistanut, ettei Jumalaa ole olemassa?
Tieteellinen maailmankatsomus ymmärretään usein uskonnon vastakohdaksi. Toisaalta jotkut tunnetut ateistit ovat hiljattain korjanneet kantaansa tieteellisten löytöjen valossa. Viimeaikaisessa filosofisessa keskustelussa on kyseenalaistettu uskosta vieraantuneen kulttuurin keskeiset olettamukset. Ovatko modernin ihmisen perustavat uskomukset sittenkään myyteistä vapaita?

 

Evoluutio ja biologinen informaatio

Matti Leisola ja Pekka Reinikainen

Kokeellinen biologinen tutkimus on osoittanut, että eliöillä on kyky muunnella ja sopeutua vaihtuviin olosuhteisiin. Voidaanko tällä perusteella päätellä, että muunteluun tarvittavan informaation ja monimutkaisten biologisten rakenteiden ja säätelyjärjestelmien asteittainen kehitys on myös kokeellisesti osoitettu tosiasia? Tämän Evoluutio – kriittinen analyysi -kirjan jatko-osan tekijät pitävät makroevoluutiota uskomuksena, joka ei perustu luonnontieteellisille havainnoille. Kirjassa käsitellään biologisen informaation olemusta, muuntelun vaikutusaluetta ja rajoja sekä pohditaan design-näkemystä todellisena vaihtoehtona vallitsevalle naturalistiselle näkemykselle.

Elämän alkuperä ja historia ovat ainutkertaisia menneisyyden tapahtumia. Siksi maailmankatsomukselliset näkemykset vaikuttavat niitä koskevaan tutkimukseen. Jotta erilaisten alkua koskevien mallien merkitystä voidaan arvioida, on välttämätöntä erottaa toisistaan objektiiviset tulokset, teoreettiset tulkinnat ja maailmankatsomukselliset ennakko-oletukset.

Täydennysosa kirjaan: Evoluutio – kriittinen analyysi.

Suomeksi toimittaneet: Matti Leisola ja Pekka Reinikainen

Tekijät: Reinhard Junker, Siegfried Scherer, Daniel Keim,

Niko Winkler, Markus Widenmeyer ja Henrik Ullrich

 

Evoluutiouskon ihmemaassa

Matti Leisola

Professori Matti Leisola on kirjoittanut merkittävän kirjan, joka vie lukijan jännittävälle elämäntyön mittaiselle matkalle tieteen viidakkoon. Perinteinen käsitys tiedon ja uskomusten jyrkästä jaosta rapisee tällä safarilla, jolla pelot, valtaklikit, raha, maine, maailmankatsomukset ja elämäntavat ohjaavat ihmisiä enemmän kuin rehellinen totuuden etsintä. Tieteen valtavirran lukkoon lyötyjen käsitysten arviointi edellyttää laaja-alaista näkemystä ja valmiutta asettaa itsensä ankaran kritiikin kohteeksi. Lukijalle tarjoutuu ainutlaatuinen mahdollisuus kurkistaa tiedemaailman kulisseihin ja siellä vallitsevaan kulttuuriin. Mukaansatempaava kirja haastaa lukijan pohtimaan omaa maailmankuvaansa määrittäviä uskomuksia.

 

SATTUMALTAKO TÄÄLLÄ OLLAAN?

Newman & Wiester

Kirja käsittelee intelligent designia eli älykkään suunnitelman ideaa, jonka mukaan kaiken takana on älykäs suunnittelija. Elävät organismit ovat monimutkaisia informaatiota käsitteleviä järjestelmiä, joiden synty voidaan parhaiten selittää älykkäillä syillä. Darvinismi sitä vastoin väittää, että tarkoituksettomat voimat, kuten sattumanvarainen geneettinen muutos ja luonnonvalinta ovat kehittäneet kaikki monimutkaiset eliöt yksinkertaisista alkutekijöistä. Kirjassa käsitellään darvinismin merkittävimpinä pidettyjä todisteita hauskan ja vauhdikkaan sarjakuvan avulla.

 

Englanniksi

http://www.discovery.org/id/books/