10 kysymystä suunnittelusta

10 KYSYMYSTÄ KYSYTTÄVÄKSI BIOLOGIANOPETTAJALTASI SUUNNITTELUSTA

Kirjoittaja: William A. Dembski, englanniksi nämä kysymykset ovat luettavissa täällä.

1. Suunnittelun havaitseminen
Jos maailma tai jokin sen osa on älykkäästi suunniteltu, miten voisimme tietää sen? Onko luotettavia menetelmiä suunnittelun havaitsemiseksi olemassa? Mitä ne ovat? Onko sellaisia menetelmiä käytetty oikeustieteissä, arkeologiassa, tietoturva-analyyseissä? Voisivatko ne mahdollisesti havaita suunnittelua biologisissa järjestelmissä?

2. SETIn merkitys
Maan ulkopuolisen älyn etsintä (SETI) on tieteellinen tutkimusohjelma, joka etsii merkkejä ei-ihmis-älykkyydestä kaukaisesta avaruudesta. Pitäisikö biologien vastaavasti etsiä merkkejä älystä biologisissa järjestelmissä? Miksi tai miksi ei?

3. Biologian informaatio-ongelma
Mikä selittää informaatio-rikkaiden rakenteiden alkuperän biologisissa järjestelmissä? Voivatko biologiset järjestelmät paljastaa informatiivisia rakenteita, joita luonnonvalinta ja muut materiaaliset mekanismit eivät kykene riittävästi selittämään? Miltä sellaiset rakenteet näyttäisivät?

4. Molekyylikoneet
Voitko mainita esimerkkejä solun rakenteista, jotka muistuttavat ihmisen suunnittelemia koneita? Vetääkö näiden molekyylikoneiden kompleksisuus vertoja ihmisen tekemille koneille? Onko olemassa mitään luotettavaa näyttöä sille, että ainoastaan todellinen suunnittelu olisi voinut synnyttää sellaiset koneet?

5. Palautumaton monimutkaisuus
Onko olemassa monimutkaisia biologisia järjestelmiä joiden osat ovat kaikki järjestelmän toimintojen suorittamiselle välttämättömiä? Jos on, ovatko sellaiset ”redusoimattomasti kompleksiset” järjestelmät todiste älykkäästä suunnittelusta? Jos eivät, miksi eivät?

6. Kierrätettävät osat
Suunnittelevat ihmiset uudelleenkäyttävät hyvin toimivia malleja [designiä]. Eliöt vastaavasti kierrättävät hyvin toimivia rakenteita (esimerkiksi kamera-silmä). Onko tämä todistusaineistoa yhteiselle polveutumiselle, evolutiiviselle konvergenssille [”lähenemiselle”], yhteiselle suunnittelulle, vaiko näiden yhdistelmälle? Kuinka päätämme näiden vaihtoehtojen välillä?

7. Takaisinmallinnus
Yritettäessä ymmärtää biologisia järjestelmiä molekyylibiologien tarvitsee ”takaisinmallintaa” niitä. Toisin sanoen he aloittavat toiminnallisista biologisista järjestelmistä, ja sitten käyttävät tietämystään insinööritieteistä [suunnittelusta/tekniikasta] sen määrittelemiseen, miten järjestelmät olisi voitu suunnitella ja rakentaa. Onko tämä evidenssiä siitä, että järjestelmät ovat olleet aluksi suunniteltuja?

8. Ennusteet
Tekeekä älykkään suunnitelman teoria ja uusdarwinistinen teoria eri ennusteita? Pohdi esimerkiksi roska-DNA:ta. Kumpi näistä kahdesta teoriasta pitäisi ajatusta, että laaja alue DNA:sta on roskaa todennäköisempänä? Kumpi teoria todennäköisemmin etsii tuntematonta käyttöä hyödyttömiltä näyttäville biologisille rakenteille?

9. Todisteiden seuraaminen
Mikä todistusaineisto vakuuttaisi sinut siitä, että älykäs suunnittelua on totta ja uusdarwinismi on paikkansapitämätöntä. Voiko sellaista todistusaineistoa olla edes olemassa? Miltä se näyttäisi? Jos sellaista todistusaineistoa ei ole olemassa, tai ei edes [katsota] voi[van] olla olemassa, miten uusdarwinismi voi olla testattavissa oleva tieteellinen teoria?

10. Suunnittelijan tunnistaminen
Voimmeko määrittää, onko kohde suunniteltu tietämättä mitään sen suunnittelijasta? Jos tunnistamaton äly oli vastuussa biologisten järjestelmien suunnittelemisesta, kuinka voisimme tietää sen?