Empiiriset tulokset evoluution rajoista törmäävät sensuuriin

Nykytiede ei aina etsi totuutta, koska se on sidoksissa metodiseen naturalismiin, eli näkemykseen, jonka mukaan tieteellisten selitysten tulee perustua vain luonnollisiin syihin. Jos ei-luonnollinen selitys on totta esimerkiksi eliöiden alkuperän tai ihmisen tietoisuuden kohdalla, tiede joka tapauksessa pitää sellaiseen viittaavaa todistusaineistoa ei-tieteellisenä ja tiedeyhteisön näkemys vaihtelee ’varmasta’ muotiselityksestä toiseen.

Koska naturalistisen teorian oletetaan selittävän eliöiden synnyn, empiiristä tutkimusta teorian todellisesta selitysvoimasta ei juuri tehdä. Esimerkiksi aivan tuore J. Coynen kirja ”Why evolution is true” osoittaa, että evoluutioteorian todisteiksi riittävät esimerkit rajatusta muuntelusta, olemassa olevien rakenteiden rikkomisesta tilapäisen edun saamiseksi ja samankaltaisuuksia vertaileva tutkimus (joka ei kerro mekanismin riittävyydestä). Naturalisti ei tule edes ajatelleeksi, onko tunnetuilla evoluutiomekanismeilla rajattu vaikutusalue, saati että hänen pitäisi todistaa mekanismin kyky tuottaa olennaisesti uusia rakenteita. Evoluutioteorian rajojen tutkimus on jäänyt tuhatkertaisesti alirahoitetuille ID:n tutkijoille. Tätä voisi verrata esimerkiksi siihen, että ydintekniikassa enemmistö olettaisi tekniikan-filosofisista syistä, että ydinenergia on turvallista, ja pienikin aihetodiste riittäisi todisteeksi turvallisuudesta. Lisäksi ydinreaktorien turvallisuudesta huolehtisi vain muutaman harrastelijan joukko ja hekin oman toimensa ohessa ja omalla kustannuksellaan?

Onneksi professori Michael Behe sai professuurin ennen kuin alkoi tutkia evoluution rajoja, joten hän on potkuilta suojassa, vaikkei uusia projektirahoja saisikaan. Siten ainakin yksi biotieteitä edustava professori arvostetussa yliopistossa voi julkisesti puhua evoluution rajoista, ilman että joutuu vaihtamaan alaa. Ja empiiristä aineistoa rajoista siis löytyy: Useat pieneliöt kuten virukset ja loiset kokeilevat evoluution kykyjä tuottaa uusia ratkaisuja paljon suuremmilla yksilömäärillä kuin mitä useimmilla lajeilla tulee koskaan olemaan käytössään. Mitään olennaisesti uutta ei havaitun todistusaineiston perusteella synny.

Ohessa on professori Behen videohaastattelu evoluution rajoista.

Vaikka blogging heads tv yleensä uskaltaa pitää sivuillaan tiukkaakin vastustusta saavia keskusteluja, tällä kertaa he saivat niin paljon painetta ilmeisen suljetuilta mieliltä, että Behen haastattelu poistettiin. Onneksi se oli jo netissä ID-tutkijan sivuillakin, joten bhtv palautti videon omille sivuilleen. Beheä haastatteleva ateisti (muita ovat esim. Thomas Nagel) on esimerkki avoimin mielin ongelmaa pohtivasta henkilöstä, joka selvästi pystyy ajattelemaan oman maailmankatsomuksellisen hiekkalaatikkonsa ulkopuolella. Ja myöntämään perustelun olevan hyvä vaikka se ei omalla hiekkalaatikolla olisikaan.

Suomessa aiheesta löytyy osaamista ainakin prof. Matti Leisola mutta häntä tuskin kutsutaan esimerkiksi seuraaville tieteen päiville perustelemaan näkemyksiään. Akateemisten raatien tiukkapipoiset naturalistit ovat tieteelle vahingoksi – omasta mielestään he ovat tietenkin tieteen pelastus sen ja sen puhtauden vartijoita väärinajattelevien hyökkäyksiä vastaan. He ovat mielestään Galilein puolella mutta lopettaisivat hänen uransa jos hän olisi nykytutkijoiden joukossa (ja tämäkään ei ole uusi asia: Matt 23:30).

————

Pian ylläolevan jutun kirjoittamisen jälkeen Beheen kohdistui lisää sensuuria. Tällä kertaa sensuuri tuli huomattavan tieteellisen julkaisusarjan taholta. Hänen työhönsä kohdistuva kritiikki julkaistiin näkyvänä artikkelina, mutta Behen perusteltua vastinetta ei julkaistu:
http://www.evolutionnews.org/2009/09/reducible_versus_irreducible_s.html