Doverin oikeudenkäynnistä

Doverissa suunnittelu-teoria hävisi oikeudenkäynnin. Koulut eivät saa opettaa suunnitteluteoriaa eikä evoluutioteoriaa saa kritisoida luokassa. Tällä kertaa oikeus oli faktoille sokea. Tuomari Jonesin päätös puolustaa evoluutioteoriaa kritiikiltä luokassa ja käyttää erittäin ongelmallisesti joidenkin suunnitteluteorian puolustajien kristinuskoa todisteena heidän kannattamaansa suunnittelu-teoriaan vastaan. Tuomari Jones näyttääkin olevan aktivisti, ei neutraali oikeuden puolustaja, kuten mm. John West artikkelissaan osoittaa.


Ongelmallista päätöksessä on se, että koululautakunnan jäsenien kristinusko nähdään syynä hylätä lautakunnan päätös. (ks. prof. Alschulerin kommentti ja myös prof. Knippenbergin kirjoitus.) Kaikilla meillä, myös tieteentekijöillä, on motiiveja ja melkein kaikki niistä ovat ei-tieteellisiä. Ne voivat mm. olla vallan tai kunnian tavoittelua, uskojen kuten kristinusko tai ateismi edistämistä tai poliittisia motiiveja. Näillä ei kuitenkaan ole mitään tekemistä teorian tieteellisyyden kanssa. Esimerkiksi popularisti-biologi Richard Dawkins on melko vaahtosuinen ateismin saarnaaja. Tulisiko meidän nyt hyläta evoluutioteorian opettaminen koska Dawkinsilla on selvästi ateistisia motiiveja kun hän puoltaa evoluutioteoriaa?

Suunnittelu-teoria on tieteellinen, ks. FAQ.

Toinen ongelma tuomarin päätöksessä on, että materialistisen/naturalistisen tieteenfilosofian, jonka mukaan vain luonnolliset selitykset kelpaavat tieteessä, ei huomata olevan myös uskoa. Ks. materialismi. Kysessä on eräs läntisen kulttuurimme myytti (ks. prof. Puolimatkan kirja ”Usko, tieto ja myytit” vasemmalla).

Taustanaan olevan naturalistisen tieteenfilosofian takia evoluutioteoria olettaa, ettei mikään asia ole suunniteltu. ID-teoria taas ei sulje lähtökohdissaan kumpaakaan selitysmallia pois. Tästä syystä evoluutioteoria on itse asiassa lähtökohdiltaan uskonnollisempi teoria kuin ID-teoria.

Evoluutioteoriaa puolustetaan taas vahvalla politiikalla ja lainsäädännöllä, mikä ei ole kovin hyvä asia kriittiselle ajattelulle. Tapaus on yksi hävitty poliittinen kamppailu suunnittelu-teorialle ja samalla yksi yksipuolisen ja kritiikittömän opetuksen voitto USA:n kouluissa.

Suunnittelu-teorian tutkijat jatkavat kuitenkin tieteellistä tutkimusta, valtaapitävien naturalistien tehokkaasta vastustuksesta ja rahoituksen puutteesta huolimatta.