Evoluutioteoria on Troijan hevonen

Anna Rotkirch kirjoittaa (Hbl 8.2.), että ID on verrattavissa Troijan puuhevoseen, jonka sisällä piilee kreationismi. Väite on väärä. Tunnen kreationisteja, ID-liikkeen edustajia (design-teoreetikkoja) ja joukon muita kriittisesti evoluutioteoriaan suhtautuvia luonnontieteilijöitä. Design-teoreetikkoihin kuuluu kristittyjä, muslimeja, hinduja, juutalaisia ja agnostikkoja. He perustelevat kriittisyyttään evoluutioteorian luonnontieteellisillä ongelmilla ja pyrkivät paljastamaan sen takana olevan naturalistisen filosofian.
Suoria luonnontieteellisiä todisteita ei alkuperäkysymyksiin ole mahdollista saada. Todisteet ovat aina aihetodisteita. Elävät organismit ovat monimutkaisia informaatiota käsitteleviä järjestelmiä. Design-teoreetikon mielestä ne voidaan parhaiten selittää älykkäillä syillä. Aihetodisteisiin kuuluvat design-teoreetikkojen mielestä esimerkiksi geneettinen kieli, molekyylikoneet, elämän synty, kambriräjähdykseksi kutsuttu eliöiden yhtäkkinen ilmestyminen maapallolle ja fossiilitodisteiden luonne.
Jos haluamme käyttää vertausta Troijan hevosesta, niin se sopii paremmin naturalistiseen tiedekäsitykseen ja evoluutioteoriaan. Yhdysvaltain tiedeakatemia on määritellyt naturalistisen tiedekäsityksen: Luonnontieteellisten väitteiden täytyy perustua ainoastaan luonnollisiin tapahtumiin ja prosesseihin. Naturalismi ei ole neutraali ajatusmalli vaan se rajaa keinotekoisesti tieteen selitysmallit tietylle pelikentälle. Ajatus, että elämä olisi suunniteltua, ei sovi tälle kentälle. ”Vaikka kaikki koetulokset viittaisivatkin älykkääseen suunnitelmaan, niin hypoteesi on luonnontieteen ulkopuolella, koska se ei ole naturalistinen”, kirjoitti professori Todd arvovaltaisessa Nature-lehdessä (401(6752):423, 1999).
Tieteen nimissä tapahtuva naturalistisen maailmankatsomuksen salakuljetus oppikirjoihin merkitsee uskonnollistyyppistä indoktrinointia. Tieteenfilosofi Michael Ruse myöntää, että ”evoluution kannattajille evoluutio on enemmän kuin pelkkää tiedettä. Evoluutiota markkinoidaan ideologiana, sekulaarina uskontona – kristinuskon täysivertaisena vaihtoehtona. . . Evoluutio on uskonto”. (National Post, May 13, 2000, p. B-3). Ruse katsoo kuitenkin evoluution kuvaavan luonnonhistoriaa paremmin kuin design-teoria. Nobel-palkittu fyysikko Robert B. Laughlin kutsuu tuoreessa kirjassaan evoluutiota ideologiseksi antiteoriaksi (A Different Universe, New York: Basic Books, 2005, ss. 168-169)
Luontoa selittävän tieteen tulisi olla totuuden etsintää ja todisteiden – ei naturalistisen filosofian – tulisi ohjata ajatteluamme. Tunnettu brittiläinen filosofi ja ateisti, professori Antony Flew kertoi seuranneensa todisteita. Joulukuun alussa vuonna 2004 antamassaan haastattelussa hän sanoi hylänneensä ateismin ja vakuuttuneensa siitä, että ”superäly on ainoa hyvä selitys elämän synnylle ja luonnon kompleksisuudelle”.

Matti Leisola
professori