Biologisen informaation ja suurten taksonomisten kategorioiden alkuperä

Syksyllä 2004 tohtori Stephen C. Meyer julkaisi review-artikkelin ”The origin of biological information and the higher taxonomic categories” vertaisarvioidussa biologian julkaisusarjassa, Proceedings of the Biological Society of Washington (volume 117, no. 2, pp. 213-239).

Artikkelissaan Myer argumentoi että mikään nykyinen materialistinen evoluutioteoria ei pysty selittämään uusien eläinmuotojen synnyssä tarvittavaa informaatiota. Hän ehdottaa älykästä suunnittelua vaihtoehtoisena selityksenä biologisen informaation ja suurten taksonomisten kategorioiden synnylle.

Mayer käsittelee artikkelissaan seuraavia teemoja:
Johdanto
Kambrin räjähdys
Biologisen muodon ja informaation määrittely
Kambrin informaatioräjähdys
Uudet geenit ja proteiinit
Uudet rakennemuodot
Itsestään muodostumisen mallit
Punktualistinen evoluutio
Struktualismi
Kladistiikka
Konvergenssi ja teleologinen evoluutio
Johtopäätökset

Kyseinen artikkeli
on luettavissa englanninkielisenä Discovery Instituten www-sivuilla.