Ajattelun vapautta?

Älykkään suunnitelman idean julkinen tukeminen voi olla tällä hetkellä akateemisissa piireissä vaarallista toimintaa. Tässä tekstissä kerrotaan, mitenkä eräälle professorille on käymässä sen seurauksena, että hän puolusti avoimesti näkemystään, jonka mukaan darwinismin vaihtoehdoista tulisi saada kertoa. Siksi tässä tekstissä esitetään varoitus:
ID-näkemyksien julkinen tukeminen on tällä hetkellä riskialtista touhua. Jos julkisesti tuet älykkään suunnittelman ideaa, saatat joutua akateemisen inkvisition uhriksi.

Taannoin Yhdysvalloissa Doverissa oli oikeudenkäynti, jossa kiisteltiin siitä, saako opettajia vaatia biologian tunnilla lukemaan tiedotetta, jossa kerrotaan mm., että koulun kirjastosta löytyy älykkään suunnitelman vaihtoehtoa tukeva kirja. Oikeuden sittemmin tekemän päätöksen mukaan näin ei saa siellä ainakaan vaatia opettajia toimimaan.

Tuoreessa Tieteessä Tapahtuu-lehdessä (2/2006) on ”Keskustelua”-osiossa artikkeli tähän Doverin oikeudenkäyntiin liittyen. Artikkelissa kerrotaan eräästä akateemista uraa tekevästä henkilöstä, joka puolusti oikeudenkäynnissä darwinismin vaihtoehdosta kertomista: professori Fullerista. Artikkelissa lausutaan, että Fullerin näkemyksillä on ”painoa yhteiskuntatieteissä”. Täällä Suomessakin hän on vaikuttanut: esimerkiksi Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta valitsi hänet vuonna 2004 asiantuntijaksi antamaan lausunnon tieteentutkimuksen professuurista.

Artikkelin kirjoittaneet sosiologi Anna Rotkirch ja yhteiskuntapolitiikan professori J. P. Roos Helsingin yliopistosta kirjoittavat viitaten Doverin oikeudenkäyntiin ja Fullerin rooliin siinä:

”Asia ei sinänsä koskettaisi meitä, ellei älykäs suunnittelu näyttäisi valtaavan jalansijaa Suomessakin ja ellei eräs johtava, meillä Suomessa ahkerasti käytetty englantilainen tieteensosiologi olisi esiintynyt oikeudessa puolustuksen todistajana. Warwickin yliopiston sosiologian professori Steve Fuller nimittäin asetti koko tieteellisen arvovaltansa ja asiantuntijuutensa vaakalaudalle puolustaessaan ID-teoriaa vaihtoehtona darwinilaiselle evoluutioteorialle.”

Perinteisesti oikeusvaltioiden toimintaan on kuulunut ajatus siitä, että oikeudenkäynneissä todistajien tulisi kertoa avoimesti oma näkemyksensä, eikä sitä mitä jokin yhteisö heiltä vaatii. Myös se ajatus on tavannut kuulua oikeusvaltioiden periaatteisiin, että todistajana oikeudessa toimimisesta ei saisi rangaista todistajaa. Nyt professori Roos ja dosentti Rotkirch kuitenkin kertovat, että tämän asian kohdalla asiassa on poikkeus: uusdarwinismille vaihtoehtoja esiteltäväksi halunnutta tunnettua professoria tulee heidän mukaansa seuraamaan rangaistus toiminnastaan. He lopettavat artikkelinsa näihin sanoihin:

”Se hyvä puoli tästä prosessista lienee, ettei Fulleria enää voi käyttää tieteellisenä asiantuntijana arvioimassa mm. Akatemian hankkeita tai professuureja, niin kuin tähän asti.”

”Inkvisitio”, joka valvoo näkemysten ”puhtautta”, näkyy olevan siis voimissaan akateemisessa maailmassa. Nyt näköjään valvotaan oikeudenkäyntejä, ja niissä todistaville akateemisille henkilöille sallittuja mielipiteitäkin. Rossin ja Rotkirchin artikkelin valossa vaikuttaa siltä, että professori Fulleria aiottaisiin laittaa ainakin Suomessa akateemiseen boikottiin sen tähden, että hän kertoi oikeudessa avoimesti oman kantansa, jonka mukaan darwinismille tulisi saada esittää vaihtoehto.

Akateemista uraa tekeville ja sellaista suunnitteleville tiedoksi:
ID-näkemyksien julkinen tukeminen on tällä hetkellä riskialtista touhua. Jos julkisesti tuet älykkään suunnittelman ideaa, saatat joutua akateemisen inkvisition uhriksi.