Pekka-Eric Auvisen ajattelu

Samalla kun muistamme 7.11. Jokelan erittäin ikävän koulusurman uhreja, on hyvä kysyä mistä syistä tragedia saattoi johtua. Media ei oikein tunnu huomanneen Pekka-Eric Auvisen melko loogista ajattelua hänen julkilausumassaan (http://oddculture.com/2007/11/07/the-pekka-eric-auvinen-manifesto/). Monet Auvisen kommentit näyttävät olevan kuin suoraan Darwinin ja esim. Dawkinsin ajattelusta, erona vain on, että valitettavasti Auvinen vei yhden tuon ajattelun luontevan johtopäätöksen käytännön tekoihin.


Jo Darwin aikanaan ilmaisi huolensa siitä että typerät irlantilaiset lisääntyvät viisaita skotlantilaisia enemmän. Auvinen: ” Today the process of natural selection is totally misguided. It has reversed. Human race has been devolving very long time for now. Retarded and stupid , weak-minded people are reproducing more and faster than the intelligent, strong-minded people.” Tässä yhteydessä on myös huomionarvoista, että Darwin kirjansa lopussa ilmaisi pelkonsa teoriansa seurauksista.

Moni darvinisti on ilmaissut mielipiteensä siitä että ihmisillä ei ole kehitysopin alla erikoisasemaa tai edes arvoa. Auvinen: “Humans are just a species among other animals and world does not exist only for humans. Death and killing is not a tragedy, it happens in nature all the time between all species. Not all human lives are important or worth saving.”

Materialismi antaa erittäin pessimistiset vastaukset elämän syviin kysymyksiin. Tämän Auvinen toteaa myös selvästi: “Life is just a meaningless coincidence… result of long process of evolution and many several factors, causes and effects.” “Some time ago, I used to believe in humanity and I wanted to live a long and happy life… but then I woke up. I started to think deeper and realized things.” Kuten eräs ateisti taannoin totesi: “An examined life is not worth living.” Filosofi Daniel Dennettin mukaan ”darwinismi on yleishappo, joka syövyttää melkein jokaisen perinteisen käsityksen ja jättää jälkeensä vallankumouksellisen maailmankatsomuksen.”

On totta että kehitysopista ja materialismista ei aukottomasti seuraa väkivaltaisia tekoja. Väkivalta arvottomia ihmisiä (materialismin mukaan, oikeasti erittäin arvokkaita) kohtaan on kuitenkin luonteva johtopäätös kyseisistä käsityksistä, erityisesti perinteisten moraalikäsitysten syövyttyä.

On surullista, ettei Auvinen kyseenalaistanut omaksumaansa kehitysoppia ja materialismia. Vaikka nämä kannat ovat melko huonoissa kantimissa, niiden kritiikki ei juuri saa panostusta eikä näkyvyyttä yhteiskunnassamme, joten ei ole ihme jos useat nuoret hyväksyvät nuo kannat varmoina tieteen totuuksina.

Onko ihme että kun nuorille opetetaan että he ovat vain eläimiä, osa heistä myös toimii tämän mukaisesti? Siinä missä opettava ikäluokka on saanut kasvatuksen kristillisemmässä yhteiskunnassa, osa nuorista kyseenalaistaa kristinuskon ohella myös sen hedelmät, esimerkiksi ihmisarvon, tasa-arvon, tasapainoisen suvaitsevaisuuden, eläinarvon, ja oikean ja väärän. Mikäli et voi perustella ihmisarvoa ja oikeaa ja väärää, sinun on aika vaikea osoittaa Auvisen pääajatusten olevan vääriä. Tällaisen nuoren turhautuminen kasvaa kun ympäristö puhuu pinnallisista asioista eikä ota tosissaan nuoren löytämiä erittäin pessimistisiä johtopäätöksiä. Auvisen lempifilosofi oli nihilisti Nietzsche, jonka tarinassa mies juoksee läpi kaupungin kysyen että ettekö te ymmärrä mitä Jumalan kuolema oikeasti tarkoittaa, mitkä ovat sen todelliset seuraukset? Emmekö me kuule materialismilla petetyn nuoren ja hänen uhriensa tuskaa?

Silti, vastuu inhottavasta ajattelusta ja kauheasta teosta on tekijän. Toivottavasti yhteiskuntana ymmärrämme tapahtuneen oikein, jotta voimme estää tällaista epäinhimillisyyttä tapahtumasta jatkossa. Tässä harkittavaksi mielestäni unohdettu näkökulma keskusteluun.

Valitettavasti oikeakaan vastaus ei tuo uhreja takaisin.