Prisma sortui propagandistiseen pelotteluun

TV1:n tiedeohjelma Prisman 1.10. näyttämä dokumentti ID:stä ja kreationismista ei juuri tieteellistä antia tai asian tasapuolista käsittelyä sisältänyt, Prisman omien sivujen antamasta ennakkokuvasta poiketen. Dokumentti leimaa ID-teorian lähinnä poliittiseksi voimaksi pelotellen useassa käänteessä fundamentalismilla ja jopa teokratialla. Ollaanpa rehellisiä: jokaisella teorialla on poliittinen elementtinsä ja tieteentekijät poikkeuksetta yrittävät saada muitakin uskomaan teoriaansa. Tämän asian paisuttelu ID-teorian kohdalla ja kehitysopin huomattavasti vahvemman poliittisen ulottuvuuden (Hitlerin rodunjalostus, nykyinen monopoli koulutuksessa, monet eturyhmät kuten ACLU, epäilijöiden erottamiset) ja valtavan rahoituksen (verovarat) unohtaminen on älyllisesti epärehellistä. Suunnitteluun luonnon takana on uskottu jo pitkään ja siihen uskoivat modernin tieteen merkittävimmät nimet kuten Newton, Boyle, Pascal, Maxwell, Faraday jne., ja suunnitteluun kannattajat synnyttivät demokratian, eivät teokratiaa. Toisaalta kun materialismille on annettu monopoliasema yhteiskunnassa, tuloksena on ollut Stalinin, Maon ja Pol Potin hirmuhallinnot, ihmisarvolla kun ei enää ole perusteluja materialismissa, ihminen on materialismin alla karjaa.

Dokumentti olettaa kehitysopin uusdarwinistisessa muodossaan todeksi ilman perusteluja. Asiaa oletetaan tieteeseen vedoten niin monta kertaa, että katsoja kokee olevansa väärässä jos uskaltaa kehitysoppia epäillä. Ohjelmaa katsoessa tuli tunne, että kehitysopin kyseenalaistaja on jotenkin erittäin vaarallinen. Syy jäi epäselväksi. Tämä on modernia propagandaa parhaimmillaan ja pahimmillaan. Voidaankin kysyä onko tiededokumentissa tieteen auktoriteettiin vetominen tieteellistä, ja onko tutkiva journalismi liikaa pyydetty tiedeohjelmalta?

ID-teorian juurien väitettiin kerta toisensa jälkeen olevan kreationismissa, vaikka jo pieni puolueeton journalistinen tutkimus olisi paljastanut asian olevan toisin, uskoihan jo Aristoteleskin älykkääseen suunnitteluun jonkinlaisessa muodossa. Vielä kerran: ID-teoria ei ole kreationismia koska se ei rakennu 1. Mooseksen kirjan varaan. ID teoria tutkii millä edellytyksillä jonkin asian voidaan päätellä olevan suunniteltu ja soveltaa tätä ennakkoluulottamasti myös biologiaan. ID ei siis ole uskonnollisesti sitoutunutta, kuten kreationismi ja kehitysoppi. Kehitysoppihan on (filosofisesti/uskonnollisesti) sitoutunut materialismiin ja sulkee suunnittelun lähtökohdissaan pois selityksenä, ovat. Dokumentin väite, että ID on kreationismia onkin aivan yhtä älyllisesti rehellinen kuin käsitellä SDP:tä taistolaisuuden muotona. On toki totta, että monen ID-tutkijan on nähty menevän kirkon ovista sisään, mutta tutkijoiden motiivit eivät tietenkään tee itse teoriaa uskonnolliseksi. Ja ollaanpa taas rehellisiä: mikäli joku uskonto on totta tai faktoilla perusteltavissa, kuten itse näen kristinuskon olevan, sitä pitäisi voida myös käyttää tieteellisenä lähtökohtana. Mutta ID itsessään ei ole uskonnollisesti sitoutunutta, ID pitää lähtökohdissaan suunnittelua mahdollisuutena, kun taas materialismiin perusteetta sitoutunut tiede sulkee sen pois lähtökohtaisesti. Se, että useat ID:n kannattajat ovat kristittyjä selittynee sillä, että konsistentti kristitty ei sitoudu materialismiin, jolloin suunnittelun mahdollisuus on voidaan hyväksyä ja tieteellinen tieto voidaan tulkita avoimemmin.

Dokumentin jälkeen minusta tuntui, että minut on jotenkin älyllisesti raiskattu, mielipiteisiini on vaikutettu ohi rationaalisien perustelujen. Suosittelen katsomaan Prisman propagandistisen dokumentin vastapainoksi joku ID-teoriaa puoltavista dokumenteista verkosta, samalla kysyen kumpi dokumentti pelottelee katsojaa (mustamaalaten toisinajattelijat) ja kumpi dokumentti käsittelee avoimella mielellä tieteellisiä tosiasioita. Kumpi lähestymistapa on oikeaa tiedottamista ja tiedettä?

Prisman toimitusta on usemman kerran kehotettu lisäämään ID-ohjelman linkkilistaan tämä ID-sivusto, nähtäväksi jää ilmestyykö linkki sivuille. (Prisma viittaa kyllä wikipedian ID-sivuun, jota useampi ID:n kannattaja on yrittänyt oikoa oikeellisempaan ja puolueettomampaan suuntaan mutta muutokset deletoidaan darwinistien toimesta yleensä 30 min sisällä, perusteluista huolimatta.)