Bakteerin moottori ja TTSS

Monista bakteereista löytyvät sähkömoottorit ovat todellisia nanokoneita, jotka ovat erittäin monimutkaisia sekä rakenteensa että rakentumisensa puolesta. Nämä molekyylikoneet valmistetaan automaattisesti, korjaavat itse itsensä, toimivat protonivirralla ja kahden laakerin avulla, ja niissä on anturit lyhytaikaista muistia varten (chemotaxis). Moottorin pyörimisnopeus E. Colin tapauksessa on noin 17 000 rpm ja eräillä lajeilla jopa 100 000 rpm.

Bakteerin moottorin koodaukseen DNA:ssa tarvitaan noin 50 geeniä. Noin 8-10 näistä geeneistä on samankaltaisia eräiden muiden bakteerilajien infektiojärjestelmän geenien kanssa (Type III Secretion Systems, TTSS). On väitetty, että bakteerin moottori olisi sopeuma TTSS:stä eikä siten redusoimattoman monimutkainen rakenne. Tarkemmassa tarkastelussa tämä väite on kestämätön.

Scott A. Minnich ja Stephen C. Meyer käsittelevät tätä asiaa melko teknisessä artikkelissaan
Genetic analysis of coordinate flagellar and type III regulatory circuits in pathogenic bacteria” (koko artikkeli saatavina pdf-tiedostona ko. sivun alaosassa).

Minnich ja Meyer esittävät mm. seuraavia perusteluja TTSS-sopeutumaväitteen kestämättömyydestä:
1. Vain 8-10 proteiinia ovat samankaltaisia ko. rakenteissa. Moottorissa on yli 30 proteiinia, joita ei tavata missään muissa eliöissä
2. Useiden TTSS-rakenteiden omaaminen aiheuttaa häiriöitä
3. Geenisekvenssien fylogeneettinen tarkastelun mukaan moottorin proteiinit muodostuivat ennen TTSS-rakenteiden proteiineja (ts. evoluution mukaan moottori kehittyi ennen TTSS-rakenteita)
4. Vaikka tarvittavat proteiinit olisivat saatavilla, ne pitäisi työstää moottoriksi täsmällisesti oikeassa järjestyksessä kuten autot autotehtaalla. Tähän tarvitaan monimutkaista säätelyä ja muiden proteiinikoneistojen apua. Tämäkin kokoamissysteemi on redusoimattoman monimutkainen. TTSS-sopeuma-argumentti siis käytännössä olettaa saman asian kuin mitä se yrittää selittää – eli riippumattoman toiminnallisen proteiinikokonaisuuden.

Koko artikkeli on luettavissa Discovery Instituten www-sivujen kautta.