Ken Miller ja molekyylikoneiden uusiokäyttö

Yksi evoluutioteorian huonosti selittämä eliöiden ominaisuus on solujen useita osia vaativat molekyylikoneet joita löytyy luonnosta valtavasti. ”Explore evolution” –kirja määrittelee tälläisen redusoitumattomasti monimutkaisen (Irreducibly complex = IC) rakenteen seuraavasti:
1. Rakenne suorittaa tiettyä solulle hyödyllistä toimintoa
2. Rakenne koostuu useista toisiinsa sopivista yhdessä toimivista osista
3. Jokainen osa on tarpeellinen rakenteen perustoiminnolle

Ken Miller on esittänyt IC rakenteille mahdollisen darvinistisen syntyprosessin: Luonnonvalinta ja sattuma käyttävät muiden molekyylikoneiden osia.

Tähän Explore Evolution –kirja vastaa kuudella argumentilla:
1. Millerin uusiokäyttö-argumentti aliarvioi muutosten koordinoimisen ongelmaa. Miten uusi rakenne käyttää vanhoja rakenteita haittaamatta vanhojen rakenteiden toimintaa?
2. Mikä luonnollinen prosessi vastaa siitä että aiemmin toisistaan riippumattomat osat sopivat toisiinsa ongelmitta?
3. Bakteerimoottorin tapauksessa voidaan osoittaa, että bakteerimoottorin proteiinit ovat varhaisempia kuin tyypin III erityssysteemin (TSS, type three secretory system) , joten mikäli rakenteet ovat kehittyneet toisistaan, moottori on rappeutunut solutuotteita solukalvon ulkopuolelle erittäväksi pumpuksi.
4. Lisäksi bakteerimoottori on 30 osan systeemi, TSS:ssä on näistä 10. Mistä saadaan osista loput – eli suurin osa?
5. Syvempi ongelma uusiokäyttö-argumentille on, miten osat kootaan oikeassa järjestyksessä oikeaan aikaan. Moottoriin liittyvät geneettiset rakennusohjeet kertovat miten ja millä nimenomaisella hetkellä moottorin osat tehdään. Näiden ohjeiden pitäisi kehittyä juuri oikeanlaisiksi sattumalta?
6. Lisäksi geneettisiä rakennuspiirrustuksia toteuttaa toinen IC rakenne, jonka kaikki osat tarvitaan moottorin rakennukseen. Uusiokäyttö-argumentti olisi siis parhaimmillaankin vain IC rakenteen selittämistä toisella IC rakenteella.

Siinä missä Explore Evolution kirja esittelee molempien puolien argumentit, evoluutio-ID aiheen tasapuolista käsittelyä ei toistaiseksi ole saatavilla kehitysoppiin uskovien tekemänä. Vaikka evoluutiotutkimusta rahoitetaan vähintään tuhatkertaisesti ID-tutkimukseen verrattuna, sen edustajille ei ilmeisesti ole varaa tasapuoliseen tiedottamiseen. Keisarilla ei taida olla vaatteita… Onneksi internet mahdollistaa myös toisen puolen uutisten seuraamisen:
www.intelligentdesign.org (superblog)
www.idthefuture.com (podcast)