Huuhaa Skepsis ry – uus-inkvisition tuorein ajojahti

Skepsis ry on myöntänyt vuoden 2008 huuhaa-palkintonsa professori Puolimatkan kirjojen julkaisijalle, Kustannus Oy Uusi Tielle. Ilmeisesti Skepsis ry olisi halunnut, että Puolimatkan kirjat poltetaan mieluummin kuin julkaistaan.
Katsotaanpa ”skeptikkojen” perusteluja, käyttäen heidän omaa argumentoinnin virheet –listaansa (http://www.skepsis.fi/jutut/virhelista.html), joka muuten tietenkin sisältää vain muiden ajatusvirheitä, ei ”skeptikkojen”, skeptikothan ovat absoluuttisen erehtymättömiä materialismin puolustajia. (Materialisti väittää että materiataso on kaikki mitä on. Materialismi on Skepsis ry:ssä absoluuttisen kyseenalaistamattomasti totta.)

Ensinnäkin, koko huuhaa-palkinnon jakaminen toimintatapana rikkoo Skepsis ry:n listan kahta ensimmäistä kohtaa:

1) Henkilöä vastaan hyökkääminen – Hyökätään väitteen esittäjää eikä itse väitettä vastaan.

2) ”Straw man” eli olkinukke – Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke. Sitä vastaan hyökkäämällä ja naurettavaksi tekemällä pyritään mitätöimään vastustajan väite.

Huuhaa-palkinto näyttää olevan Skepsiksen tapa leimata henkilö naurettavaksi niin, ettei hänen argumenttejaan tarvitse ottaa vakavasti.

Sitten Skepsiksen perusteluihin:

Skepsis aloittaa:

Skepsis ry näkeekin kirjojen perimmäisenä tarkoituksena fundamentalistisen uskonnon ja luomisopin tuomisen tiedon vaihtoehdoksi kouluopetukseen, tarjoamalla kaiken selitykseksi yliluonnollisia voimia.

Tässä kirjat tuomitaan sillä perusteella, että Skepsis ry:n hallitus väittää tietävänsä kirjailijan todellisen piilotetun ja skeptikoista kauhistuttavan motiivin. Motiivilla spekuloimalla voidaan tuomita mikä tahansa kirja. Tämä ei ole kaukana noitavainojen perusteluista. Puolimatkan uskottavuus pyritään heti aluksi mitätöimään käyttämällä voimakasta fundamentalisti-leimasanaa ilman asianmukaista määritelmää tai perustelua. Tämä on pelkkää propagandaa.
Lisäksi yllä tehdään kaksi väärää vastakkainasettelua uskonnon ja tiedon sekä luomisopin ja tiedon välillä. Skepsis ry:n hallitus syyllistyy siis oman virheiden listansa kohtaan

8) Väärä vastakkainasettelu

Lisäksi Puolimatka ei tietenkään ole tarjonnut kaiken selitykseksi ”yliluonnollisia voimia”, joten Skepsis syyllistyy vastustajan kannan väärinesittämiseen; tätä koskee argumentoinnin virheet -listan kohta

2) ”Straw man” eli olkinukke – Ohitetaan vastustettava väite tekemällä siitä karikatyyri, olkinukke.

Skepsis jatkaa:

Tämä päämäärä naamioidaan huolellisesti puheeseen ”kriittisestä avoimuudesta” kouluopetuksessa. Tällainen argumentointi kuulostaa paljon paremmalta kuin vaatimus, että lapsille tulisi tieteen hyvin perusteltujen teorioiden vaihtoehtona opettaa: ”Jumala sen teki”.

Skepsis ry:n mukaan professori Puolimatka on siis ovela pettäjä, joka ”naamioi” kantansa kriittiseen avoimuuteen. (Taas pelkkää tunteisiin vetoavaa propagandaa.) Mutta entä jos Puolimatka todella on peräämässä kriittistä avoimuutta? Kaikki Puolimatkan kirjoissa ja julkisessa kirjoittelussa viittaa juuri tähän. Ehkä tämä avoimuus on liian kipeää Skepsikselle. Puolimatkan kirjat edustavat paljon syvällisempää analyysiä tieteen olemuksesta kuin ”Jumala sen teki” (Skepsis rikkoo jälleen listansa kohtaa 2). Puolimatkan yksi pointti toki on, että mikäli on totta, että Jumala on luonut maailman, tämän tulisi olla tieteessä mahdollinen selitys, koska tiede (parhaimmillaan) etsii totuutta. Ilmeisesti Skepsis haluaa sulkea tieteeltä tämän mahdollisuuden omien naturalistis-uskonnollisten sitoumustensa perusteella? Tähän liittyy myös se, että Puolimatka esittää tieteellisiä perusteluja naturalistista makroevoluutioteoriaa vastaan ja toisaalta osoittaa miksi makroevoluutioteoriaan uskotaan ongelmista huolimatta. Ilmeisesti Skepsis ry:n mielestä tieteen tulee ripustautua makroevoluutioteoriaan huolimatta sen suurista ongelmista. (Skepsis ry on ilmeisen sitoutunut materialismiin, joten jonkinlaisen evoluutioteorian on oltava totta. Näillä ’skeptikoilla’ ei siis ole maailmankatsomuksellisia edellytyksiä kyseenalaistaa evoluutioteoriaa eikä siten nähdä rehellisesti teorian ongelmia. Ehkä tästä syystä kehitysopin kyseenalaistajat leimataan suoralta kädeltä fundamentalisteiksi.)

Skepsis jatkaa vielä:

Kirjojen tavoitteena on kaiken opetuksen ja tieteen tekemisen lähtökohtien heittäminen roskakoriin, vain jotta saataisiin fundamentalistien Jumala ansaitsemalleen paikalle.

Tämä on taas valtavan karikatyyrin rakentamista. Millä perusteella Skepsis ry:n hallitus tietää Puolimatkan väitetyn piilotavoitteen? Entä väite ”kaiken opetuksen ja tieteen tekemisen heittämisestä roskakoriin”? Tämä on törkeää vääristelyä. Puolimatkahan avaa tiedettä avoimempaan ja siten objektiivisempaan suuntaan tuomalla selvästi esiin nykyiset lähtökohdat sekä niiden vaikutukset tieteen tuloksiin. Puolimatka siis avaa uusia lähtökohtaisia mahdollisuuksia, joka aina lisäävät tarkastelun objektiivisuutta. Ehkä tämä on ahdistavaa sulkeutuneelle materialistiselle ajattelulle jota Skepsis edustaa. Puolimatka leimataan sitten taas fundamentalistiksikin, mikä on kolmas kohdan

2) ”Straw man” eli olkinukke

rikkominen. Uudestaan tehdään myös listan kohta 8 ) väärä vastakkainasettelu. Vaikka teksti on lyhyt, Skepsis onnistuu siis rikkomaan myös listansa kohtaa

5) Vetoaminen toistoon – Pyritään todistamaan väite oikeaksi toistamalla sitä riittävän monta kertaa.

Skepsis ei lopulta puutu perusteluissaan yhteenkään Puolimatkan esittämistä filosofisista ja tieteellisistä argumenteista. Puolimatkan kirjat ovat poikkeuksellisen asiapitoisia. Skepsiksen perustelut ovat puhtaasti leimaamista, pelottelua ja (tahallista) väärinymmärrystä. Ja näillä sitten oikeutetaan henkinen pahoinpitely huuhaa-palkinnolla. Mitä tästä voidaan päätellä?

Näyttää siltä, että Skepsis ry edustaa helppoa ja tekopyhää skeptisyyttä, joka valikoi kulttuurimme myyttien mukaisesti helppoja kohteita skeptisyydelleen, koskaan kohdistamatta skeptisyyttä omaan ajatteluunsa ja ryhmähymistelyynsä. Kokemukseni mukaan Skepsis ry:n kokoukset koostuvat luennoista joissa skeptikkojen ryhmä vahvistaa omaa uskoaan toistamalla ”me olemme rationaalisia, muut ovat typeriä” -kertosäettä. Omia perustavia oletuksia ei tuoda julki eikä niitä siten myöskään kyseenalaisteta. Näin säilytetään yli-ihmismäinen ja ylpeän tietäväinen omakuva ja asenne. Tuloksena on kuitenkin käytännössä helppoa ja silmitöntä tieteisuskoa, joka ei kyseenalaista mitään tieteellisen yhteisön esittämiä väittämiä eikä tarkastele näiden taustalla olevia perustavanlaatuisia oletuksia. Näistä lähtökohdista Skepsis ry sitten heittelee huuhaa- eli ”sinä olet tyhmä” -palkintoaan niille joista he eivät kollektiivisesti pidä. Skepsis ry on oikeastaan ahdasmielinen (korkea)koulukiusaaja, joka henkisesti pahoinpitelee huuhaa-palkinnollaan niitä jotka uskaltavat ajatella toisin, oli skepsiksellä perusteluita tai ei. Syvällisenä ajattelijana Puolimatka näyttää tieteisuskon ja naturalismin uskonnoiksi ja käy läpi myös niiden heikkouksia. Tällaista skepsiksen edustajat eivät halua ajatella tai myöntää. Mitä he siis tekevät? He pyrkivät leimaamaan ja vahingoittamaan kriitikkoa.

Puolimatkan kirjat ovat omiaan osoittamaan Skepsis ry:n ”skeptikkojen” omia myyttisiä käsityksiä ja uskonvaraisia lähtökohtaoletuksia. Sokrateksen tavoin Puolimatka painottaa itsetuntemusta tieteellisen tutkimuksen tärkeänä elementtinä koska vain näin voidaan välttää itsepetosta. Jokaisen todellisen skeptikon pitäisi lukea Puolimatkan kirjat ajatuksella, ei estää muita lukemasta niitä.

Mielenkiintoista on, että Skepsis antoi Sokrates -palkintonsa Skepsistä kehuneelle toimittaja Kirsi Virtaselle kriittisen ajattelun edistämisestä. Erona palkinnonsaajien välillä näyttää olevan lähinnä se, että ammattifilosofi Puolimatkan tuoma kriittinen ajattelu on liian syvällistä ja kohti käyvää Skepsis ry:lle. Kriittinen ajattelu ja kyseenalaistaminen on hienoa kunhan se ei kohdistu skepsiksen ajatteluun. (Skepsis ry:n ahdasmielisyydestä kertoo myös se, että kun Skepsis ry:tä yrittää kritisoida sen omalla keskustelupalstalla, kritiikki poistetaan yleensä välittömästi. )

Ilmeisesti Puolimatkan kirjat yllyttävät ”lukijoita luopumaan tavanomaisesta näkökulmastaan” liian pitkäksi aikaan ja rohkaisevat ihmisiä Skepsis ry:n mielestä epätoivottavaan ”rationaaliseen sekä kriittiseen ajatteluun” ja keskusteluun, kuten taannoin kävi vaikkapa Hesarissa (jonne kylläkään ei saatu läpi vastineita useisiin evoluutiota puolustaviin mielipiteisiin).

Kuvaavaa Skepsis ry:n toiminnasta on myös se, että esimerkiksi uskonnonfilosofisesti kestämättömien Dawkinsin ja Hitchensin kirjojen suomentajat ja kustantajat eivät saa huuhaa-palkintoja koska kirjoittajat edustavat ateismia ja materialismia. Skepsiksen ’skeptisyys’ on siis lievästi sanoen valikoivaa.

Akateemisessa maailmassa toimintarahoitus ja työn saanti riippuu paljolti siitä, millainen maine henkilöllä on muiden akateemikkojen keskuudessa. Mielestäni professori Puolimatkalla olisi jopa pätevä syy haastaa Skepsis ry oikeuteen kunnianloukkauksesta ja tahallisesta vahingontuottamuksesta (ehkä Skepsis ry yritti välttää tätä mahdollisuutta antamalla ”sinä olet tyhmä” -palkintonsa Puolimatkan kirjojen kustantajalle). Täytyy kysyä onko Suomessa suurempaa uhkaa ajattelun vapaudelle ja järjellisyydelle kuin omalle tekopyhyydelleen ja uskomuksilleen sokea Skepsis ry?

On totta, että liikkeellä on huonosti perusteluja käsityksiä ja uskomuksia, joita vastaan on siksi tärkeää esittää perusteluja. Näyttää kuitenkin siltä, että Skepsis ry alkaa olla osa ongelmaa, ei ratkaisua. Skepsiksen materialistis-uskonnollinen ja tieteen enemmistökäsityksiin vetoava kriteeri pseudotieteen havaitsemiseksi on itsessään pseudotieteellinen ja johtaa uuden tieteellisen ja filosofisen ajattelun leimaamiseen ja poissulkemiseen. Huuhaa-palkinto on yhtä naurettava kuin myöntäjänsä.

Mikäli mietit voiko Skepsis ry tosiaan olla näin ahdasmielinen, kannattaa lukea tämä Puolimatkan Usko tiede ja evoluutio -kirja (Sisällys ja esipuhe tämän jutun alla). Voit todeta itse kuinka asiapitoisesta ja hyvin perustellusta kirjasta on kyse. Lopulta Skepsis ry:n ahdasmielinen toiminta saattaakin kääntyä avoimelle keskustelulle eduksi. Mitä useampi saa tietää esimerkiksi Puolimatkan kirjoista (ks. myös muita kirjoja Kirjallisuutta -sivulta päävalikosta vasemmalla), sitä useampi niitä myös lukee ja tutustuu perusteluihin itse, jolloin perusteeton leimaaminen ei enää juuri vakuuta.