Arvio Explore Evolution -kirjasta

Vuonna 2007 ilmestyi englanninkielinen teos “Explore Evolution. The Arguments For and Against Neo-Darwinism”, kirjoittajat Stephen C. Meyer, Scott Minnich, Jonathan Moneymaker, Paul A. Nelson ja Ralph Seelke. Kirjan kustantaja on Hill House Publishers, Melbourne & London. Kirjan kirjoittajista neljä on Ph.D. -tutkinnon suorittaneita tutkijoita. Heistä Minnich ja Seelke toimivat biologian tai mikrobiologian professoreina USA:n yliopistoissa, Meyer ja Nelson ovat tieteen filosofeja, jotka työskentelevät USA:n Discovery-Instituutissa. Moneymaker on freelance-lehdentoimittaja. Minnich toimi aiemmin arvovaltaisen Scientific American -lehden “Amateur Scientist” -kotilaboratoriopalstan kolumnistina, kunnes hänet irtisanottiin evoluutiokriitikon maineensa takia.
Lue loppuun

ID:n yleiskuvaus

Älykkään suunnittelun teorian (ID:n) mukaan tietyt maailmankaikkeuden ja elollisten olentojen ominaisuudet selittyvät parhaiten älyllisellä syyllä
eivätkä sattumanvaraisilla prosesseilla kuten mutaatio ja luonnonvalinta. ID asettuu siten tieteellisesti sitä evoluutioteorian ydinväittämää vastaan, että elollisissa järjestelmissä ilmenevä tarkoituksellisuus ja suunnittelu olisi pelkästään näennäistä.
Lue loppuun