Bakteerin moottori ja TTSS

Monista bakteereista löytyvät sähkömoottorit ovat todellisia nanokoneita, jotka ovat erittäin monimutkaisia sekä rakenteensa että rakentumisensa puolesta. Nämä molekyylikoneet valmistetaan automaattisesti, korjaavat itse itsensä, toimivat protonivirralla ja kahden laakerin avulla, ja niissä on anturit lyhytaikaista muistia varten (chemotaxis). Moottorin pyörimisnopeus E. Colin tapauksessa on noin 17 000 rpm ja eräillä lajeilla jopa 100 000 rpm.

Bakteerin moottorin koodaukseen DNA:ssa tarvitaan noin 50 geeniä. Noin 8-10 näistä geeneistä on samankaltaisia eräiden muiden bakteerilajien infektiojärjestelmän geenien kanssa (Type III Secretion Systems, TTSS). On väitetty, että bakteerin moottori olisi sopeuma TTSS:stä eikä siten redusoimattoman monimutkainen rakenne. Tarkemmassa tarkastelussa tämä väite on kestämätön.
Lue loppuun

Harhaanjohtavimman eloonjääminen

Nykyään tiedetään, että monet darwinistisen evoluutioteorian perusesimerkit ovat joko harhaanjohtavia tai jopa valheellisia. Kuitenkin useimmat biologian oppikirjat esittelevät niitä tieteellisinä tosiasioina, jotka todistavat evoluutiosta. Mitä tämä kertoo oppikirjojen tieteellisistä standardeista?
Lue loppuun

Biologisen informaation ja suurten taksonomisten kategorioiden alkuperä

Syksyllä 2004 tohtori Stephen C. Meyer julkaisi review-artikkelin ”The origin of biological information and the higher taxonomic categories” vertaisarvioidussa biologian julkaisusarjassa, Proceedings of the Biological Society of Washington (volume 117, no. 2, pp. 213-239).

Artikkelissaan Myer argumentoi että mikään nykyinen materialistinen evoluutioteoria ei pysty selittämään uusien eläinmuotojen synnyssä tarvittavaa informaatiota. Hän ehdottaa älykästä suunnittelua vaihtoehtoisena selityksenä biologisen informaation ja suurten taksonomisten kategorioiden synnylle.
Lue loppuun