Lisätietoa ID:stä

Näillä sivuilla on yritetty antaa perustietoa ID-teoriasta, mutta syvällisempää tutustumista varten suosittelemme tutustumista ID-teoriaa käsittelevään kirjallisuuteen. Oikealla olevassa palkissa on joitain esimerkkejä suositeltavasta kirjallisuudesta. Kannattaa myös tutustua linkki-kokoelmaamme ja sitä kautta avautuviin tiedonsaantimahdollisuuksiin.

Prof. Leisolan vastaus Skepsiksen HuuHaa-palkintoon

Miksi skeptisyys darvinismia kohtaan olisi huuhaata?

Skepsis ry:n Huuhaa-palkinnon sai TKK:n Bioprosessitekniikan laboratorio luentosarjasta ”Biology – Tackling Ultimate Complexity”. Tieteenfilosofi Nelsonin ja evoluutiobiologi Sternbergin luennot aiheuttivat ennen kokematonta levottomuutta yliopistomaailmassa, koska niissä suhtauduttiin skeptisesti biologiaa hallitsevaan darvinistiseen paradigmaan. Onko skeptisyys darvinismia kohtaan vailla perusteita?
Lue loppuun

ID-kriitikoilta puuttuu sisältö

Tyypillisesti ID-kriitikoilta puuttuu kritiikistään todellinen sisältö, ja kriittisyys perustuu lähinnä filosofisiin argumentteihin. ID-teorian todelliseen sisältöön ei puututa, sitä ei edes todella ymmärretä, tai siihen ei haluta perehtyä. Tyypillisiä vastavaitteitä ovat nimenomaan näilläkin sivuilla esitellyt väiteet (Tyypillisiä vastaväitteitä).
Lue loppuun

Mitä ID on

Älykkään suunnitelman teoria, jonka nimi englanniksi on Intelligent Design (ID), tarkastelee millä edellytyksillä kohteena olevaa asiaa voidaan pitää suunniteltuna. Teoriassa on kolme selitysmallia asialle: luonnolaki, satunnaisprosessi tai suunnittelu. Teorian avulla voimme päätellä mikä selitysmalleista on järkevin selitystapa asialle. Matemaattiselta rakenteeltaan ID-teoria on joko eliminatiivinen matemaattinen suodin tai tilastollinen päättely parhaaseen selitykseen.
Lue loppuun

Miksi ID-sivuja tarvitaan

Intelligentdesign.fi -sivusto jakaa luotettavaa tietoa älykkään suunnitelman teoriasta (ID-teoria). Tällä hetkellä yleistä keskustelua ID-teoriasta leimaa valitettavan vahvasti erilaiset stereotypiat. Tyypillisesti tieteessä valtaa pitävät naturalistit kokevat ID-teorian uhaksi maailmankatsomukselleen ja siksi vastustavat ID- teoriaa vaikka eivät yleensä ole perehtyneitä teorian perusteluihin ja argumentteihin – keskustelua on leimaamisen ja sensuurin tasolla. Tästä johtuen myös niillä median edustajilla, jotka kyseenalaistamatta kuuntelevat näitä tieteellisiä asiantuntijoita, on vääristynyt kuva aiheesta, mikä heijastuu tiedotusvälineiden antamaan kuvaan ID-teoriasta. Nämä verkkosivut pyrkivät olemaan kanava ID-myönteisten mielipidekirjoituksien ja tietoiskujen, joita vain harvoin julkaistaan valtamediassa, esiin tuomiseen.

ID teorian leimaaminen jatkuu

Tätä vastausta tarjottiin Helsingin sanomien mielipidesivulle vastauksena ID teorian virheelliseen käsittelyyn. Hesari ei taida uskoa tasapuoliseen tiedottamiseen, tätäkään mielipidettä ei julkaistu..

25.10. Hesarin tiede-sivut mollaavat ID-teoriaa kyseenalaisin perustein. Perusteetta Timo Paukku käyttää kirjoituksessaan ilmaisuja ’lahko’ ja ’uskontojen täydellinen valtakausi’, kuitenkin samalla käyttäen itse teologista argumenttia RNA:n ’pahuudesta’. Miten on mahdollista että mistään teoriasta käytetään näin voimakkaita leimasanoja ilman perusteluja, vieläpä tiedesivuilla? Lue loppuun